Archiv událostí – 2013

*********************************************************

Knihovna má nový počítač a nový knihovnický program

V letošním roce jsme měli možnost požádat v rámci dotačního programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), který vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, o finanční dotaci pro naši knihovnu.

Tuto možnost jsme využili a podali žádost na Změnu knihovního systému, zpřístupnění katalogu knih na webových stránkách knihovny a zapojení do souborného katalogu knihoven Vsetínska.

Předpokládané náklady na projekt činily 20 400,- Kč, z ministerstva kultury jsme získali dotaci 14 000,- Kč.

Zakoupili jsme nový počítač pro knihovnu a nový software. Díky tomuto projektu získala knihovna Police svůj vlastní online katalog knih, který je přístupný pro uživatele na webových stránkách knihovny.

Každý uživatel internetu tak má možnost podívat se do katalogu knihovny Police, v katalogu zjistí, zda knihovna má požadovanou knihu ve svém fondu a zda si knihu může vypůjčit nebo je momentálně vypůjčená.

Díky tomuto projektu se knihovna Police zároveň zapojila do souborného katalogu knihoven Vsetínska, takže čtenář má možnost vyhledávat knihy i v souborném katalogu a má možnost zjistit, ve které knihovně Vsetínska knihu mají a zda je možné si ji vypůjčit.

******************************************************